واحد صحافی و آلبوم سازی

 

 

 • خط تا عکس : شیوه صحافی آلبوم دیجیتال به گونه ای می باشد که عکس ها در صحافی باید از وسط تا شوند و به یکدیگر چسبیده شوند ، خط تا عکس توسط دستگاه های مخصوص این کار بصورت دستی و ماشینی انجام می شود.
  ترتیب کردن عکس : بعد از خط تا عکس ، عکس های خط تا شده از نظر جهت و همچنین چیدمان صفحات مرتب می شوند
  لایه چسب گرم( (Hot Melt) : این نوع چسب که از ترکیب چسب صنعتی گرانول و چسب زنده با فرمولاسیون مخصوصی با هم ترکیب می شوند و در دستگاه تولید لایی چسب در دمای حدود ۱۷۰ الی ۲۰۰ درجه سانتی گراد چسب ذوب می شود و برروی کاغذ گلاسه یا کارتی چسب به صورت یکنواخت قرارمی گیرد
  جهت استفاده مطلوب تر از لایی چسب های تولید شده بین هر لایی چسب یک برگ روغنی قرارمیگیرد تا لایی چسب ها به هم نچسبند
  لایه های تولید شده با یک یا ۲ میل فاصله بین عکس ها قرار می گیرند
  در صورتی که صحافی آلبوم بنا به درخواست مشتری ضخیم باشد از ۲ عدد لایی چسب ۳۰۰ گرم برای بین دو عکس استفاده می شود
  در صورتی که بخواهیم صحافی نازک شود از یک لایی چسب برای چسباندن دو عکس استفاده می کنیم
  در صورتی که بخواهیم آلبوم را به شکل نرم یا اصطلاحا مجله ای صحافی کنیم هیچ لایی چسبی بین دو عکس قرار نمی گیرد و در این نوع صحافی عکس بجای کاغذ از بین غلطک های دستگاه لایی چسب عبور می کند

  پرس آلبوم دیجیتال:
  درصورتی که آلبوم به شیوه گرم صحافی شده باشد ، نیازمند این می باشد که بعد از صحافی، آلبوم زیر پرس گرم قرار گیرد . و بعد از ان جهت تثبیت و فرم گیری بهتر، زیر پرس سرد قرار مگیرد تا آماده مرحله برش گردد .

  برش آلبوم : توسط دستگاه های برش مخصوص اطراف آلبوم به اندازه نیم سانتی متر برش می خورد
  مرحله نهایی چاپ و صحافی آلبوم ، مرحله چسباندن جلد به آلبوم اصلی می باشد که این کار توسط چسب صنعتی انجام می گیرد

 

 

عمل بینی در کرج