واحد صحافی و آلبوم سازی

 

 

 • خط تا عکس : شیوه صحافی آلبوم دیجیتال به گونه ای می باشد که عکس ها در صحافی باید از وسط تا شوند و به یکدیگر چسبیده شوند ، خط تا عکس توسط دستگاه های مخصوص این کار بصورت دستی و ماشینی انجام می شود.
  ترتیب کردن عکس : بعد از خط تا عکس ، عکس های خط تا شده از نظر جهت و همچنین چیدمان صفحات مرتب می شوند
  لایه چسب گرم( (Hot Melt) : این نوع چسب که از ترکیب چسب صنعتی گرانول و چسب زنده با فرمولاسیون مخصوصی با هم ترکیب می شوند و در دستگاه تولید لایی چسب در دمای حدود 170 الی 200 درجه سانتی گراد چسب ذوب می شود و برروی کاغذ گلاسه یا کارتی چسب به صورت یکنواخت قرارمی گیرد
  جهت استفاده مطلوب تر از لایی چسب های تولید شده بین هر لایی چسب یک برگ روغنی قرارمیگیرد تا لایی چسب ها به هم نچسبند
  لایه های تولید شده با یک یا 2 میل فاصله بین عکس ها قرار می گیرند
  در صورتی که صحافی آلبوم بنا به درخواست مشتری ضخیم باشد از 2 عدد لایی چسب 300 گرم برای بین دو عکس استفاده می شود
  در صورتی که بخواهیم صحافی نازک شود از یک لایی چسب برای چسباندن دو عکس استفاده می کنیم
  در صورتی که بخواهیم آلبوم را به شکل نرم یا اصطلاحا مجله ای صحافی کنیم هیچ لایی چسبی بین دو عکس قرار نمی گیرد و در این نوع صحافی عکس بجای کاغذ از بین غلطک های دستگاه لایی چسب عبور می کند

  پرس آلبوم دیجیتال:
  درصورتی که آلبوم به شیوه گرم صحافی شده باشد ، نیازمند این می باشد که بعد از صحافی، آلبوم زیر پرس گرم قرار گیرد . و بعد از ان جهت تثبیت و فرم گیری بهتر، زیر پرس سرد قرار مگیرد تا آماده مرحله برش گردد .

  برش آلبوم : توسط دستگاه های برش مخصوص اطراف آلبوم به اندازه نیم سانتی متر برش می خورد
  مرحله نهایی چاپ و صحافی آلبوم ، مرحله چسباندن جلد به آلبوم اصلی می باشد که این کار توسط چسب صنعتی انجام می گیرد